Văn hóa là giá trị của mỗi người, thước đo trình độ phát triển của xã hội, cốt lõi của văn minh, nguồn giao cảm giữa các dân tộc. Văn hóa nằm sâu trong tất cả mọi quan hệ: ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiếp, lao động, gia đình và phẩm cách của con người. Người ta...
 
 
Trên thực tế, những quyền được nêu ra trong Bản Tuyên ngôn độc lập bao giờ cũng là phần cấu thành quan trọng nhất của luật hiến pháp. Các thiết chế bảo hiến được đề ra thực chất là để bảo đảm pháp quyền.
 
 
Sự kiện liên quân Anh - Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan sau 13 năm tham chiến đã khép lại cuộc chiến tranh vô ích và kém vẻ vang nhất lịch sử thế giới hiện đại. Tổng cộng 2.662 quân lính thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
 

Bàn về nguồn cội của pháp quyền

Trên thực tế, những quyền được nêu ra trong Bản Tuyên ngôn độc lập bao giờ cũng là phần cấu thành quan trọng nhất của luật hiến pháp. Các thiết chế bảo hiến được đề ra thực chất là để bảo đảm pháp quy...

Xem tiếp

Nhận diện những hiện tượng phản văn hóa trong xã hội Việt Nam

Văn hóa là giá trị của mỗi người, thước đo trình độ phát triển của xã hội, cốt lõi của văn minh, nguồn giao cảm giữa các dân tộc. Văn hóa nằm sâu trong tất cả mọi quan hệ: ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiế...

Xem tiếp

Những cuộc hôn nhân cùng huyết thống trong hoàng tộc nhà Nguyễn

Theo sử sách chép lại, không chỉ có triều vua Trần quy định việc anh - em - cô - cháu trong họ lấy nhau với mục đích không để họ ngoài lọt vào nhằm nhăm nhe ngôi báu, mà thời nhà Nguyễn – triều đại cu...

Xem tiếp

Những học thuyết lý giải nguồn gốc ra đời của nghệ thuật

Nghệ thuật xã hội nguyên thuỷ xuất hiện thời đại đồ đá mới, rực rỡ hậu kỳ đồ đá cũ. Nghệ thuật hang động để lại nhiều tranh vẽ mầu sắc, trạm khắc, tượng đá… biểu hiện ký ức thị giác tổng hợp, tái hiện...

Xem tiếp

Bảo vệ động vật hoang dã: Luật pháp không nghiêm, ai sợ?

Đã có những quốc gia, người buôn bán giết mổ động vật hoang dã bị tử hình. Nhưng ở Việt Nam, một vài vụ việc rúng động lắm mới xử lý hình sự, đa phần là phiên phiến cho qua, vậy thì ai sợ?

Xem tiếp